Naša ponuda

 • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

  EKO PGR 100

  EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
  EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

  Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
  IS 62200.00

  (0 reviews)
 • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

  Hemco Blue

  Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

  Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

  Zadovoljava sledeće standarde:

  DIN 70070, DIN 70070

  ISO 22241

  (0 reviews)
 • Ulja Za Helikoptere

  Hemco Helio Turbo-Jet 5EP

  Avio-turbinsko ulje HEMCO HELIO TURBO-JET 5EP je sintetičko turbinsko ulje namenjeno za podmazivanje turbo-shaft motora familije TV2-117 i glavnog reduktora VR-8 helikoptera MI-8.
  Svojim karakteristikama omogućava naprednu oksidacionu i termalnu stabilnost, održava motor čistijim, produžava vek zupčastih prenosa i smanjuje troškove održavanja i remonta.

  Ovaj proizvod zadovoljava i prevazilazi sledeće proizvođačke specifikacije:
  MIL-L-23699, DOD L-85734
  TU 39-101295
  SORS 6821

  (0 reviews)
 • Kočione Tečnosti

  KT-4

  KT-4 je sintetičko ulje za hidrulične kočione sisteme poboljšanih osobina. Koristi se i za punjenje amortizera i ostalih hidrauličnih uređaja kod kojih se zahteva ovaj tip radnog fluida. Preporučuje se za pouzdan rad kod automobila i komercijalnih vozila sa produženim periodom uljnog punjenja.

  UPOZORENJE:

  U sistemima u kojima se nalaze KT-4 tečnosti se ne smeju mešati i/ili nadolivati kočioni ili bilo koji drugi
  fluidi izrađenim na mineralnoj osnovi.

  Zadovoljava sledeće specifikacije:
  ISO 4925/78, JUS H.Z2.100 tip 2,
  FMVSS No 116 DOT 4, ZCZ St.955597 klasa DOT 4.

  (0 reviews)
 • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

  EKO PGR 100

  EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
  EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

  Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
  IS 62200.00

  (0 reviews)
 • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

  Hemco Blue

  Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

  Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

  Zadovoljava sledeće standarde:

  DIN 70070, DIN 70070

  ISO 22241

  (0 reviews)

Naša preporuka

 • Kočione Tečnosti

  KT-4

  KT-4 je sintetičko ulje za hidrulične kočione sisteme poboljšanih osobina. Koristi se i za punjenje amortizera i ostalih hidrauličnih uređaja kod kojih se zahteva ovaj tip radnog fluida. Preporučuje se za pouzdan rad kod automobila i komercijalnih vozila sa produženim periodom uljnog punjenja.

  UPOZORENJE:

  U sistemima u kojima se nalaze KT-4 tečnosti se ne smeju mešati i/ili nadolivati kočioni ili bilo koji drugi
  fluidi izrađenim na mineralnoj osnovi.

  Zadovoljava sledeće specifikacije:
  ISO 4925/78, JUS H.Z2.100 tip 2,
  FMVSS No 116 DOT 4, ZCZ St.955597 klasa DOT 4.

  (0 reviews)
 • Ekološki Fluid Za Prenos Toplote

  EKO PGR 100

  EKO PGR 100 fluid predstavlja ne-toksičan, biorazgradiv propilen glikolni antifriz, namenjen za industrijske sisteme za prenos toplotne energije i za zaštitu od smrzavanja na niskim temperaturama. Naročito se preporučuje za primenu u industrijama za preradu i proizvodnju hrane,pića, lekova, kozmetičkih preparata, jer je neškodljiv za zdravlje i u skladu sa zahtevima iz oblasti farmakopeje.
  EKO PGR 100 je koncentrovani propilen glikolni antifriz, odnosno fluid za prenos toplote, koji se pre upotrebe razblažuje sa vodom, a primenjuje se u zatvorenim sistemima za prenos toplotne energije. Mešajući ga sa demineralizovanom vodom u odredjenim odnosima, mogu se postizati drugačije nisko i visoko temperaturske osobine radnog fluida.

  Zadovoljava proizvođačku specifikaciju: 
  IS 62200.00

  (0 reviews)
 • Agens Za Redukciju Štetnih Gasova

  Hemco Blue

  Hemco Blu se koristi kao agens redukcije Nox kod vozila sa SCR tehnologijom za postizanje EURO IV, V i VI standarda za dizel motore. U isto vreme redukuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova.

  Oblast primene su kamioni i autobusi sa SCR tehnologijom, kao i traktori i građevinske mašine, a takođe će imati i buduću primenu u oblasti putničkih vozila sa dizel motorima.

  Zadovoljava sledeće standarde:

  DIN 70070, DIN 70070

  ISO 22241

  (0 reviews)