HEMCO-PRESS A-5

HEMCO-PRESS ulja spadaju u grupu neemulgirajućih ulja i poseduju izuzetnu termičku i antioksidacionu stabilnost, izuzetne osobine podnošenja pritisaka, omogućavaju izuzetnu obradu izvlačenjem i deformisanjem, dug period zamene uljnog punjenja u sistemu i ne ostavljaju fleke na materijalima nakon obrade.
HEMCO-PRESS A-5 ulje se primenjuje kod operacija izvlačenja limova od čelika, lakih i obojenih metala male i srednje debljine u uslovima koji karakterišu srednje sile izvlačenja.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
IS-22220.00

Na lageru
Kategorija: