Komprol R 100

KOMPROL R 100  je ulje namenjeno za podmazivanje klipnih i rotacionih rashladnih kompresora koji kao rashladni medijum koriste ugljen dioksid, amonijak ili halogenovane ugljovodonike (freone). KOMPROL R ulja se uspešno koriste u područjima srednjih i niskih temperatura isparavanja rashladnog medijuma. Koriste se za podmazivanje svih vrsta klipnih i rotacionih kompresora, vakum pumpi u širokom području temperatura, opterećenja i brzina.
Pri primeni proveriti u uputstvu proizvođača kompresora, preporučenu odgovarajuću gradaciju.Poseduje izuzetne osobine i na niskim temperaturama, produženi period zamene uljnog punjenja zbog izuzetne hemijske stabilnosti, kompatibilnost sa različitim tipovima rashladnih medija.

Zadovoljava sledeće specifikacije: 
DIN 51503,
ISO 6743/3A,
ISO L-DRA
BS-2626

Na lageru