Komprol VG 68

KOMPROL VG 68 je ulje namenjeno za podmazivanje i hlađenje klipnih i rotacionih kompresora. S obzirom na visoki kvalitetni nivo KOMPROL ulja su predviđena za primenu u najoštrijim uslovima rada vazdušnih kompresora gde tempertura komprimovanog vazduha u zadnjem stepenu kompresije dostiže i 220 C.
Zbog osobine stvaranja malog koksnog ostatka u potisnoj grani u toku primene ovo ulje umanjuje mogućnost stvaranja taloga, a samim tim i rizik od samo-paljenja i detonacije.

Zadovoljava sledeće standarde:
ISO L-DGB/DGA
DIN-51506 VD-L,
ISO 6743/3A

Na lageru