HEMCO-KAL 22

HEMCO-KAL ulja poseduju izuzetnu termičku antioksidacionu stabilnost, omogućavaju tačno definisan gradijent hlađenja, dug period zamene uljnog punjenja u sistemu i sprečava stvaranje koksnih naslaga na okaljenim delovima.
Primenom i korišćenjem ulja HEMOKAL E 22, omogućeno je ispiranje okaljenih materijala vodom, što eliminiše odmašćivanje materijala lako-isparljivim i zapaljivim rastvaračima.

Proizvodi se na osnovu sledećih standarda:
SRPS ISO L-U
IS-05223.00

Na lageru