Hidrol KS 100

HIDROL KS ulja se koriste za podmazivanje svih vrsta vođica, i linearnih i kružnih, kao i kliznih staza, kako vertikalnih tako i horizontalnih. Kod malih brzina i velikih opterećenja omogućavaju precizno i ravnomerno kretanje. Mogu da se koriste i za podmazivanje svih kliznih delova, kao i vretena i umereno opterećenih puznih prenosa snage.
HIDROL KS ulja poseduju osobine koje su iste kao kod hidrauličnih ulja te se mogu upotrebiti u sistemima sa kombinovanim podmazivanjem – kao hidraulična ulja za klizne staze.

Proizvodi se na osnovu sledećih specifikacija:
SRPS ISO 6743/4
ISO-L-HG
IS 02100

Na lageru
Kategorija: