Hidrol VG 100

HIDROL VG-100 ulje se koristi u hidrauličnim sistemima mobilnih i stabilnih alatnih mašina, industrijske, poljoprivredne i terenske mehanizacije vozila koji su izloženi normalnim termalnim i mehaničkim opterećenjima. Kvalitetno podmazuje pumpe visokog pritiska. Smanjuje stvaranje naslaga i štite hidraulični sistem od korozije.
HIDROL ulja viših viskoznih gradacija koriste se kao hidraulični medijumi za prenos većih snaga i opterećenja, i za podmazivanje ležajeva i transmisija hidrauličnih uređaja u industriji papira i tekstila, železarama, građevinarstvu i dr. Poseduju sposobnost podmazivanja i u uslovima povišenih temperatura.

Proizvedeno na osnovu sledećih standarda:
ISO L-HM; ISO 11158 HM DIN 51 524/2 (HLP);
AFNOR NF E 48 603 HM ASTM D 6158 HM;
DENISON HF-1, HF-2 VICKERS I-286-S, V-104C, US STEEL 127

Na lageru